Tumblelog by Soup.io
 • worm23
 • gafhptva
 • himynameismagda
 • modernromantics
 • przemo
 • gaspe
 • joohnny
 • corkaczeslawa
 • bulakoszerna
 • brianstorm
 • zielonkawaherbata
 • ikari
 • josesolis
 • esko
 • masseycarrie
 • rogolka
 • lionheart
 • robal
 • toolate
 • chocolatecandle
 • RubyBlue
 • invisiblepinkunicorn
 • myseoservices
 • badblood
 • meeds
 • JessSilente
 • Iriss
 • wakemeup
 • sadeyes
 • klaceha
 • challder
 • guyver
 • suckslife
 • xrayboy
 • majaanna
 • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

1867 415d 500

nemfrog:

Children’s science book, back cover.

7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaurszulka urszulka
5850 eb64
0530 a385 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
3536 1a9d 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viamr-absentia mr-absentia
1480 6035 500
8609 a6e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

Reposted fromnebthat nebthat viagreywolf greywolf
7746 e8f0
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagreywolf greywolf
Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
— Skubas
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.
— Autor nieznany

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
8494 86b1 500
Reposted from2017 2017 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
6073 529f 500
Reposted from2017 2017 vialittlewhitelies littlewhitelies
6357 36be
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl